Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Uczniowie
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Wydarzenia
Strona główna

Od stycznia 2014 roku uczniowie klasy 2a realizują program "Od grosika do złotówki"Aktualności szkolneStypendium szkolne i zasiłek szkolny

W związku z możliwoœcią uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:


- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2014 r.Bliższych informacji w szkole udziela pani pedagog Kamila Dżaman.

Wyprawka szkolna

Zgodnie z rozporząrzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III, i VI szkół podstawowych, których rodzice znajdują sie w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania do podręczników... więcej


Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do dnia 10 września 2014r.

Bliższych informacji w szkole udziela pani pedagog Kamila Dżaman.

Obiady w szkole
Obiady będą wydawane od 3 września (środa).
Cena obiadu wynosi 8zł:

- Zupa 1,50 zł
- Drugie danie 6,50

Informacje, zapisy, płatności
codziennie w szkolnej stołówce w godz. 7.30 - 9.00

RekrutacjaDyrektor Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie
ogłasza nabór w roku szkolnym 2014/2015
do klas pierwszych (dla dzieci 6 i 7- letnich)
Zapraszamy również dzieci do pozostałych klas,
a szczególnie do klas III i IV


Oferta edukacyjna"Komunikat"

W związku z troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, Dyrekcja oraz Rada Rodziców pragną poinformować, że drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte. Po naciśnięciu dzwonka, rodzic zostanie wpuszczony do środka. Pozwoli to uniknąć dostania się do budynku osób niepowołanych.
Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość przy oczekiwaniu na otwarcie drzwi.

Kontakt
Podręczniki i ćwiczenia
Plan lekcji
Apele i uroczystości
Dokumentacja szkoły
Kalendarium
Dzwonki
Linki
Gazetka szkolna
Strój galowy
Historia Szkoły Filialnej
Historia SP 79

Poradnik - zakup kontrolowany

© 2012 Szkoła Filialna, Arkuszowa 202