Nasza szkoła
Kadra
Uczniowie
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy
Nasze sukcesy
Wydarzenia
Szkoła Podstawowa 273
Strona główna


Aktualności szkolne


"Pomoc dla Ukrainy"

obrazek

Nasza szkoła włączyła sie do akcji charytatywnej "Pomoc dla Ukrainy". Wolontariusze zbierali produkty żywnościwe i środki czystości, które zostały przekazane do organizatora akcji Szkoły Świętego Maksymiliana dla Dzieci Niewidomych w Laskach ....   więcej

"Ortografia na medal"

obrazek

Szymon Szymański uczeń klasy V został finalistą XV Wojewódzkiego Konkrsu Ortograficznego "Ortografia na medal". Konkurs odbył się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Gratulujemy!!! ....   więcej


"Podsumowanie I semestru"

obrazek

18 marca odbył się apel, podczas którego została podsumowana praca za I semestr. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych oraz za działalność charytatywną ....   więcej"Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 "

Zapraszamy dzieci z Warszawy i okolic
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016.


Oferta edukacyjna


Zasady rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2008-2009 do klas I szkoły podstawowej

Kryteria rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Harmonogram rekrutacji do klas I w samorządowych szkołach podstawowych


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji:
www.edukacja.warszawa.pl


"Rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 "

Podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który dostępny będzie od 1 kwietnia pod adresem:
www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl

Harmonogram rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji:
www.edukacja.warszawa.pl


"Budżet partycypacyjny na rok 2016 "

obrazek

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działaniami związanymi z II edycją  "Budżetu partycypacyjnego". Informacje Państwo znajdziecie na stronach:

www.twojbudzet.um.warszawa.pl
www.bielany.waw.pl
Proszę zapoznać się z Harmonogramem działań

"UWAGA KONKURS"

Serdecznie zapraszamy uczniów bielańskich szkół podstawowych do udziału w III Edycji Konkursu Literacko-Plastycznego "Mistrz pióra i pędzla"

Regulamin konkursu"Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją"

obrazek

Nasza placówka uczestniczy w III edycji programu "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją", który obejmuje lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Więcej informacji www.wcies.edu.pl"Wars i Sawa grają w szachy"

obrazek

Klasa druga realizuje Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez Szachy w Szkole". W Warszawie projekt nosi nazwę "Wars i Sawa grają w szachy".


Sprawdzian SzóstoklasistyW roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas szóstych przystąpią do Sprawdzianu Szóstoklasisty zgodnie z nową formułą.

Sprawdzian w klasie szóstej: sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Sprawdzian składa się z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Część pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego oraz z matematyki (zadania zamknięte i otwarte). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (zadania zamknięte). Na rozwiązanie tego zestawu zadań uczeń będzie miał 45 minut.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego. Więcej...

"Komunikat"

W związku z troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, Dyrekcja oraz Rada Rodziców pragną poinformować, że drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte. Po naciśnięciu dzwonka, rodzic zostanie wpuszczony do środka. Pozwoli to uniknąć dostania się do budynku osób niepowołanych.
Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość przy oczekiwaniu na otwarcie drzwi.Kontakt
Podręczniki i ćwiczenia
Plan lekcji
Apele i uroczystości
Kalendarium
Dzwonki
Linki
Gazetka szkolna
Strój galowy
Historia Szkoły Filialnej
Historia SP 79
Dziennik elektroniczny
    Instrukcja logowania

Poradnik - zakup kontrolowany

© 2012 Szkoła Filialna, Arkuszowa 202