Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Uczniowie
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy
Wydarzenia
Strona główna

Klasa 3a realizuje program "Od grosika do złotówki"Aktualności szkolne


"Moda na lekki plecak w Szkole Filialnej"

obrazek

Zapraszamy do udziału w akcji "Moda na lekki plecak w Szkole Filialnej" w dniach 28-31 października 2014. Więcej...
"Wars i Sawa grają w szachy"

obrazek

Klasa druga realizuje Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. W Warszawie projekt nosi nazwę "Wars i Sawa grają w szachy".


Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 przypadają w następujących terminach:


10 listopada 2014 r.,

2 stycznia 2015 r.,

5 stycznia 2015 r.,

1 kwietnia 2015 r.,

5 czerwca 2015 r.

W powyższych dniach szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy szkolnej.


Sprawdzian SzóstoklasistyW roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas szóstych przystąpią do Sprawdzianu Szóstoklasisty zgodnie z nową formułą.

Sprawdzian w klasie szóstej: sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Sprawdzian składa się z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Część pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego oraz z matematyki (zadania zamknięte i otwarte). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (zadania zamknięte). Na rozwiązanie tego zestawu zadań uczeń będzie miał 45 minut.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego. Więcej...

RekrutacjaDyrektor Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie
ogłasza nabór w roku szkolnym 2014/2015
do klas pierwszych (dla dzieci 6 i 7- letnich)
Zapraszamy również dzieci do pozostałych klas,
a szczególnie do klas III i IV


Oferta edukacyjna"Komunikat"

W związku z troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, Dyrekcja oraz Rada Rodziców pragną poinformować, że drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte. Po naciśnięciu dzwonka, rodzic zostanie wpuszczony do środka. Pozwoli to uniknąć dostania się do budynku osób niepowołanych.
Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość przy oczekiwaniu na otwarcie drzwi.


Kontakt
Podręczniki i ćwiczenia
Plan lekcji
Apele i uroczystości
Kalendarium
Dzwonki
Linki
Gazetka szkolna
Strój galowy
Historia Szkoły Filialnej
Historia SP 79

Poradnik - zakup kontrolowany

© 2012 Szkoła Filialna, Arkuszowa 202