Nasza szkoła
Kadra
Uczniowie
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy
Nasze sukcesy
Wydarzenia
Szkoła Podstawowa 273
Strona główna


Aktualności szkolne


"UWAGA KONKURS"

Serdecznie zapraszamy uczniów bielańskich szkół podstawowych do udziału w III Edycji Konkursu Literacko-Plastycznego "Mistrz pióra i pędzla"


Regulamin konkursu


"Zima w mieście 2015"

Informujemy, iż w okresie ferii zimowych tj. od 19.01-01.02.2015 roku chętni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach programu "Zima w mieście 2015".


Punkty zajęć

Regulamin feryjnej placówki edukacyjnej

Wzór karty uczestnika

Oświadczenie ubezpieczeniowe NNW"Nasze sukcesy "

obrazek

19 listopada 2014 r. odbyło się podsumowanie konkursu recytatorskiego "Literackie Bielany", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 80 im. H. Kownackiej w Warszawie ...   więcej


"Spotkanie Świąteczne "

obrazek

Spotkania Świąteczne to już tradycja naszej szkoły. W tym roku w piątek 12 grudnia kolejny już raz spotkaliśmy się, by wspólnie kolędować ...   więcej


"Mikołajki w klasie 4 A"

obrazek

Klasa 4 A świętowała Mikołajki w Cinema Parku uczestnicząc w programie Niezwykły Świat Techniki. W czasie trzygodzinnych zajęć uczniowie śledzili dynamiczny rozwój naszej cywilizacji i poznali historię niezwykłych odkryć ...   więcej

"Tydzień zdrowego jedzenia"

obrazek

W dniach 20 - 26 listopada obył się w naszej szkole coroczny "Tydzień zdrowego jedzenia". W tym roku promowaliśmy quiche, picie wody i soków warzywno - owocowych, których degustacja odbyła się 21.11.2014 ...   więcej


"Wars i Sawa grają w szachy"

obrazek

Klasa druga realizuje Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez Szachy w Szkole". W Warszawie projekt nosi nazwę "Wars i Sawa grają w szachy".


Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 przypadają w następujących terminach:


10 listopada 2014 r.,

2 stycznia 2015 r.,

5 stycznia 2015 r.,

1 kwietnia 2015 r.,

5 czerwca 2015 r.

W powyższych dniach szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy szkolnej.


Sprawdzian SzóstoklasistyW roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas szóstych przystąpią do Sprawdzianu Szóstoklasisty zgodnie z nową formułą.

Sprawdzian w klasie szóstej: sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Sprawdzian składa się z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Część pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego oraz z matematyki (zadania zamknięte i otwarte). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (zadania zamknięte). Na rozwiązanie tego zestawu zadań uczeń będzie miał 45 minut.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego. Więcej..."Komunikat"

W związku z troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, Dyrekcja oraz Rada Rodziców pragną poinformować, że drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte. Po naciśnięciu dzwonka, rodzic zostanie wpuszczony do środka. Pozwoli to uniknąć dostania się do budynku osób niepowołanych.
Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość przy oczekiwaniu na otwarcie drzwi.Kontakt
Podręczniki i ćwiczenia
Plan lekcji
Apele i uroczystości
Kalendarium
Dzwonki
Linki
Gazetka szkolna
Strój galowy
Historia Szkoły Filialnej
Historia SP 79

Poradnik - zakup kontrolowany

© 2012 Szkoła Filialna, Arkuszowa 202