Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Uczniowie
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Zajęcia pozalekcyjne
Wydarzenia
Strona główna

Uczniowie klasy 3a realizują program "Od grosika do złotówki"Aktualności szkolneZAPROSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie
oraz cała Społeczność Szkolna
zapraszają na uroczystość
nadania imienia Szkole Filialnej w Warszawie,
ul. Arkuszowa 202, podporządkowanej organizacyjnie
Szkole Podstawowej nr 273 w Warszawie, ul. J. Balcerzaka 1,
w dniu 01.10.2014 r. o godzinie 10.30, ul. Arkuszowa 202

O godzinie 8.30 zostanie odprawiona w tej intencji Msza Święta w kościele parafialnym w Laskach.


Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
serdecznie zapraszają
na szkolny piknik ekologiczno-sportowy,
który odbędzie się
5.10.2014 r. w godz. 12.00-16.00
na terenie szkoły przy ul. Arkuszowej 202


Informacja dla rodziców i uczniów klas V i VI

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych wraz z Biurem Edukacji realizuje projekt pt.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie", którego celem jest użyczenie laptopa wraz z dostępem do Internetu na okres 5 lat, uczniom z warszawskich szkół. Więcej...

Rekrutacja do w/w projektu będzie prowadzona w szkołach w dniach od 08.09.2014 r. do 30.09.2014 r.Sprawdzian SzóstoklasistyW roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas szóstych przystąpią do Sprawdzianu Szóstoklasisty zgodnie z nową formułą.

Sprawdzian w klasie szóstej: sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Sprawdzian składa się z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Część pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego oraz z matematyki (zadania zamknięte i otwarte). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (zadania zamknięte). Na rozwiązanie tego zestawu zadań uczeń będzie miał 45 minut.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego. Więcej...

RekrutacjaDyrektor Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie
ogłasza nabór w roku szkolnym 2014/2015
do klas pierwszych (dla dzieci 6 i 7- letnich)
Zapraszamy również dzieci do pozostałych klas,
a szczególnie do klas III i IV


Oferta edukacyjna"Komunikat"

W związku z troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, Dyrekcja oraz Rada Rodziców pragną poinformować, że drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte. Po naciśnięciu dzwonka, rodzic zostanie wpuszczony do środka. Pozwoli to uniknąć dostania się do budynku osób niepowołanych.
Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość przy oczekiwaniu na otwarcie drzwi.


Kontakt
Podręczniki i ćwiczenia
Plan lekcji
Apele i uroczystości
Kalendarium
Dzwonki
Linki
Gazetka szkolna
Strój galowy
Historia Szkoły Filialnej
Historia SP 79

Poradnik - zakup kontrolowany

© 2012 Szkoła Filialna, Arkuszowa 202